Valpar

Vid leverans är valpen:
* Registrerad i Svenska Kennelklubben (SKK)
* Chipmärkt, vaccinerad, avmaskad och veterinärbesiktigad.
* Dolda felförsäkrad i 3 år
Som valpköpare får du/ni:
* 1 års medlemsskap i Svenska Perro de Agua Español klubben (SPDAEK)
* Köpeavtal enligt SKK
* ”Startpaket”
* Hundpass
* Ett skötsel och matrådskompendie
* Raskompendie
Jag vill att:
* Samtliga valpar från kennel Cencerro’s ska HD röntgas och gärna ED rötgas vid ca
1-års ålder.
* Samtliga valpar från kennel Cencerro’s ska delta på BPH (Beteende och Personlighet hund vid ca 1-års ålder. (Tidpunkt för detta anordnas av mig för hela kullen samtidigt)

Napptröst